ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton, ឬខ្លីទៅ LVគឺជាផ្ទះម៉ូដនិងក្រុមហ៊ុនលក់រាយប្រណីតដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៨៥៤ ដោយ ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton។ ផ្លាក LV អក្សរកាត់ លេចចេញនៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួនភាគច្រើនចាប់ពី ប្រណីត គ្រឿងសង្ហារិមនិងទំនិញធ្វើពីស្បែកដើម្បីពាក់ស្បែកជើងស្បែកជើងនាឡិកាគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងវ៉ែនតានិងសៀវភៅ។ Louis Vuitton គឺជាផ្ទះម៉ូដលំដាប់អន្តរជាតិឈានមុខគេមួយនៅលើពិភពលោក។