កំពូល - អាវយឺត

ខ្ពស់ គឺជាហាងលក់សំលៀកបំពាក់ជិះស្គីនិងសំលៀកបំពាក់ ម៉ាក បង្កើតឡើងនៅ ទីក្រុង​ញ៉ូ​យ៉​ក នៅខែមេសា 1994 ។ យីហោនេះភ្ជាប់ទៅនឹងឯកសារ ជិះបន្ទះក្តាររអិល ហ៊ី​ប​ហប់ និង រ៉ុក វប្បធម៌ក៏ដូចជាវប្បធម៌យុវជនជាទូទៅ។ យីហោនេះផលិតសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងបន្លាស់ហើយក៏ផលិតក្តាររំអិលផងដែរ។ ស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងបន្លាស់របស់វាត្រូវបានលក់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅផ្សារបន្ទាប់។